Giới thiệu

Tập đoàn IPC thành lập năm 2000 và liên tục đứng trong 500 doanh nghiệp cổ phần lớn nhất Việt Nam (VNR 500)  trong nhiều năm. Là một tập đoàn kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực sắt thép và xây dựng,  Tập đoàn IPC đã tham gia ngành năng lượng với tư cách là tổng thầu EPC, đặc biệt là năng lượng tái tạo từ rất sớm.

  • 2015:  Hệ thống điện mặt trời áp mái đầu tiên tại Miền Bắc Việt nam, công suất 150kW tại nhà máy Suntory Pepsi (Bắc Ninh).
  • 2018: Liên danh Tổng thầu EPC dự án Nhà máy Điện mặt trời AMI Khánh Hòa 50 MWp.
  • 2018: Liên danh Tổng thầu EPC dự án Nhà máy Điện mặt trời BMT 30 MWp, Buôn Mê Thuật.
  • 2018: Liên danh Tổng thầu EPC dự án Nhà máy Điện mặt trời Chư Ngọc 15 MW, Gia Lai.
  • 2019: Tổng thầu vận hành bảo dưỡng (O&M) Dự án Điện mặt trời Bách Khoa 50MWp, Tây Ninh.
  • 2019: Tổng thầu vận hành bảo dưỡng (O&M) Dự án Điện mặt trời Trí Việt 50MWp, Tây Ninh.