Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1,2,3 – Nhà máy KCT IPC Hưng Yên

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC

Công suất: 4 MWp

Giá trị: 60 tỷ VND

Địa điểm: Hưng Yên

Thời gian: 2019

Bình luận