Điện mặt trời áp mái Nam Sơn 1,2

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC

Công suất: 3MWp

Giá trị: 43 tỷ VNĐ

Địa điểm: Hải Phòng

Thời gian: 2019

Bình luận