Điện mặt trời áp mái Suntory Pepsi

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC

Khách hàng: Công ty Suntory Pepsi

Công suất   : 150 kWp

Giá trị : 7.5 tỷ VND

Địa điểm: Bắc Ninh

Thời gian: 2015

 

Bình luận