EPC + F

admin

Tháng Bảy 5

Nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế, mua sắm, vật tư, lắp đặt, vận hành, chạy thử và bàn giao cho chủ đầu tư hệ thống hoàn thiện và sẵn sàng hoạt động. Ngoài ra Nhà thầu kết hợp với các ngân hàng quốc tế và trong nước thu xếp vốn cho dự án