Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc EvnLicogi16 15MWP

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC (BOS)

Công suất: 15 MWp

Giá trị: 152 tỷ VNĐ

Địa điểm: Krong Pa, Gia Lai

Thời gian: 2018 – 2019

Bình luận