Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 – 62MWP

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC

Công suất: 62MWp

Giá trị: 1200 tỷ VNĐ

Địa điểm: Ninh Sơn, Ninh Thuận

Thời gian: Đang thi công

Bình luận