Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2 – 50MWP

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC

Công suất: 50MWp

Giá trị: 1100 tỷ VNĐ

Địa điểm: Ninh Sơn, Ninh Thuận

Thời gian: Đang thi công