Nhà máy điện mặt trời Tây Ninh Bách Khoa Á Châu 30MWP

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: Hợp đồng vận hành bảo dưỡng

Công suất: 30MWp

Giá trị: 10.5 tỷ VNĐ

Địa điểm: Tân Châu, Tây Ninh

Thời gian: 2019