Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 30MWP

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: Hợp đồng T&C

Công suất: 30MWp

Giá trị : 10.5 tỷ VND

Địa điểm: Vĩnh Hảo – Bình Thuận

Thời gian: 2018 – 2019

Bình luận