Trang trại điện mặt trời Cam Lâm, Khánh Hòa 50MWP

admin

Tháng Bảy 5

Gói thầu: EPC (BOS)

Công suất: 50MWp

Giá trị : 780 tỷ VNĐ

Địa điểm: Cam Lâm – Khánh Hòa

Thời gian: 2018 – 2019

Bình luận